www.archdesign.info

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Отговорностите в инвестиционния процес по ЗУТ трябва да бъдат покрити и от застрахователя

„Трябва ясно да бъдат дефинирани отговорностите на всеки от участниците в инвестиционния процес по Закона за устройство на територията. Тези отговорности трябва да бъдат покрити и от застрахователя.“

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов на конференция на тема: “Digital Sofia – умният град. Отговорни и устойчиви решения за интелигентен растеж”.

„Работим по спешни промени в Закона за устройство на територията, с които да облекчим „стъпките“ в устройственото планиране, инвестиционното проектиране, в оценката за съответствие на инвестиционните проекти и тяхното съгласуване, в разрешаването на строителните дейности и въвеждането в експлоатация на обектите“, обясни Аспарухов и подчерта, че целта е да се направи един европейски Закон за устройство на територията с ускорени процедури.

Пред участниците във форума той обясни, че с промените в ЗУТ ще се съкратят сроковете в инвестиционния процес и ще се облекчат процедурите.

Работна група с представители на всички браншове, свързани с устройственото планиране и инвестиционния процес, обсъжда измененията в закона, стана ясно от думите на заместник регионалния министър, като се очаква до лятото да бъде изготвен първият пакет от промени. Според него изменения ще има и в подзаконовата нормативна уредба, свързана със ЗУТ.

„Основна наша задача е да дигитализираме инвестиционния процес“, обясни още архитект Аспарухов и допълни, че за целта се работи по обединяване на всички регистри и изграждане на Единна електронна система по устройство на територията. След това, комбинирайки тези системи, ще бъде създаден портал, който да е ГИС базиран, и в който да се проследяват инвестиционните намерения.

„Всичко в административното обслужване – от заявяването на услугата, през съгласуването, одобряването и връчването на административния акт трябва да се реализира в тази Единна информационна система“, заяви Аспарухов.

По оперативната програма за развитие на регионите за периода 2021-2027, чийто управляващ орган е МРРБ, е заложено да се финансират мерки за интегрирано развитие на общините, съобщи още Аспарухов. Сред тези мерки е въвеждането на интелигентни транспортни системи, дигитализация на транспорта, зарядна инфраструктура за чисти превозни средства, транспортна инфраструктура, включително улици и съоръжения във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт. Общият индикативен размер на средствата за устойчива градска мобилност по програмата е над 376 млн. лева, от които близо 60 млн. лв. са предвидени за изграждане на зарядна инфраструктура.